१५ मार्च २०१७ बुधवार

                                                                 शारदा कृषी वाहिनी (९०.८ एफ .एम )

                                                              कृषी विज्ञान केंद्र, शारदानगर, बारामती 

प्रसारण दिनांक  १५  मार्च २०१७

सकाळ / संध्याकाळ उद्घोषक _ श्री. विटकर / कु. रोहिणी

सकाळ सदरचे नाव संध्याकाळ
७:०० वंदे मातरम – वाहिनी गीत, मंगलध्वनी, रूपरेषा ४:००
७:०५ अभंगवाणी (तुकारामगाथा निरुपण-६४६  भाग ०३ ) ४:०५
७:२० कृषी संदेश ४:२०
७:२५ आरोग्यधन (अंड्यातील पांढर्या  भागाचे फायदे  ) ४:२५
७:३० हवामान अंदाज + बाजारभाव ४:३०
७:३५ बळीराजा तुझ्याचसाठी (हवामान घटकाचे जमिनीवर होणारे परिणाम  ) ४:३५
७:४५ भक्तितरंग                                                                                                                         गीतगंगा ४:४५
८:१५ यशोगाथा ( मुलाखत_विषय देशी गाई दुग्धउत्पादन सतीश दळवी भाग ०२  ) ५:१५
८:३० गाणे मनातले ५:३०
९:०० तंत्र शेतीचे (पॅोली हाऊस मधील फुलझाडांवरील कीड व रोग नियंत्रण अमोल कुंभार   ) ६:००
९:१५ गीतगंगा                                               भक्तितरंग ६:१५
९:४५ साद प्रतिसाद (चित्रकार अश्विनी पवार यांच्याशी साधलेला संवाद ) ६:४५
१०:०० किलबिल (ब्रह्मान आणि तीन धूर्त  ) ७:००
१०:१५ गीतगुंजन ७:१५
१०:३० पुस्तकवाचन (अग्निपंख भाग ३९  ) ७:३०
१०:४५ स्वरांजली ७:४५
११:०० प्रसारण समाप्तीची उद्घोषणा ८:००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *