14 Mar 2017 मंगळवार

                                                                         शारदा कृषी वाहिनी (९०.८ एफ .एम )

                                                                         कृषी विज्ञान केंद्र, शारदानगर, बारामती 

प्रसारण दिनांक  १४ मार्च २०१७

सकाळ / संध्याकाळ उद्घोषक _ श्री. विटकर / कु. रोहिणी

सकाळ सदरचे नाव संध्याकाळ
७:०० वंदे मातरम – वाहिनी गीत, मंगलध्वनी, रूपरेषा ४:००
७:०५ अभंगवाणी (तुकारामगाथा निरुपण-६४६  भाग ०२ ) ४:०५
७:२० कृषी संदेश ४:२०
७:२५ आरोग्यधन (सातत्याने येणारा थकवा ) ४:२५
७:३० हवामान अंदाज + बाजारभाव ४:३०
७:३५ बळीराजा तुझ्याचसाठी (शेडनेटच्या रंगाचा पिकांवर होणारा परिणाम  ) ४:३५
७:४५ भक्तितरंग                                            गीतगंगा ४:४५
८:१५ यशोगाथा ( मुलाखत_विषय देशी गाई दुग्धउत्पादन सतीश दळवी भाग ०१ ) ५:१५
८:३० गाणे मनातले ५:३०
९:०० तंत्र शेतीचे (उस पिक परिसंवाद ठिकाण मळद  – डॉ. बडगुजर भाग-१ ) ६:००
९:१५ गीतगंगा                                               भक्तितरंग ६:१५
९:४५ साद प्रतिसाद (चित्रकार दीप्ती भालेराव यांच्याशी साधलेला संवाद ) ६:४५
१०:०० किलबिल (बंधू प्रेम ) ७:००
१०:१५ गीतगुंजन ७:१५
१०:३० पुस्तकवाचन (अग्निपंख भाग ३८ ) ७:३०
१०:४५ स्वरांजली ७:४५
११:०० प्रसारण समाप्तीची उद्घोषणा ८:००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *