२२ मार्च २०१७ बुधवार

                                                       शारदा कृषी वाहिनी (९०.८ एफ .एम )

                                                     कृषी विज्ञान केंद्र, शारदानगर, बारामती 

प्रसारण दिनांक  22  मार्च २०१७     बुधवार

सकाळ / संध्याकाळ उद्घोषक _ श्री. विटकर / कु. रोहिणी

सकाळ सदरचे नाव संध्याकाळ
७:०० वंदे मातरम – वाहिनी गीत, मंगलध्वनी, रूपरेषा ४:००
७:०५ अभंगवाणी (तुकारामगाथा निरुपण-६४७   भाग ००२ ) ४:०५
७:२० कृषी संदेश ४:२०
७:२५ आरोग्यधन (सूर्यनमस्कार याविषयी माहिती ) ४:२५
७:३० हवामान अंदाज + बाजारभाव ४:३०
७:३५ बळीराजा तुझ्याचसाठी (जलसंधारणाच्या पद्धती ) ४:३५
७:४५ भक्तितरंग                                                                                                                                                                                                              गीतगंगा ४:४५
८:१५ यशोगाथा (डाळिंब आणि द्राक्ष शेती अजित ननावरे ,कैलास पाटील शेळ गाव  ) ५:१५
८:३० गाणे मनातले ५:३०
९:०० तंत्र शेतीचे (खोडवा ऊस व्यवस्थापन-डी.एच. फाळके भाग ०७  ) ६:००
९:१५ गीतगंगा                                                                                                                                                                                                           भक्तितरंग ६:१५
९:४५ साद प्रतिसाद (मुलाखत-चित्रकर्ती अमृता विलास गायकवाड ) ६:४५
१०:०० किलबिल (बुद्धिमान तो शक्तिमान  ) ७:००
१०:१५ गीतगुंजन ७:१५
१०:३० कथाकथन   सवतीचा शब्द व.पु.काळे भाग १ ७:३०
१०:४५ स्वरांजली ७:४५
११:०० प्रसारण समाप्तीची उद्घोषणा ८:००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *