18 मार्च २०१७ शनिवार

                                                                 शारदा कृषी वाहिनी (९०.८ एफ .एम )

                                                              कृषी विज्ञान केंद्र, शारदानगर, बारामती 

प्रसारण दिनांक  १8  मार्च २०१७

सकाळ / संध्याकाळ उद्घोषक _ श्री. विटकर / कु. रोहिणी

सकाळ सदरचे नाव संध्याकाळ
७:०० वंदे मातरम – वाहिनी गीत, मंगलध्वनी, रूपरेषा ४:००
७:०५ अभंगवाणी (तुकारामगाथा निरुपण-६४६  भाग ०6) ४:०५
७:२० कृषी संदेश ४:२०
७:२५ आरोग्यधन (हेडफोन आणि आरोग्य) ४:२५
७:३० हवामान अंदाज + बाजारभाव ४:३०
७:३५ बळीराजा तुझ्याचसाठी () ४:३५
७:४५ भक्तितरंग                                                                                                                         गीतगंगा ४:४५
८:१५ यशोगाथा ( मुलाखत_विषय देशी गाई दुग्धउत्पादन सतीश दळवी भाग ०५ ) ५:१५
८:३० गाणे मनातले ५:३०
९:०० तंत्र शेतीचे (खोडवा ऊस व्यवस्थापन-डी.एच. फाळके भाग ०३ ) ६:००
९:१५ गीतगंगा                                                                                                                                 भक्तितरंग ६:१५
९:४५ साद प्रतिसाद (मुलाखत-चित्रकर्ती सायली हरीकेश ) ६:४५
१०:०० किलबिल (खरे बोलण्याचे फळ ) ७:००
१०:१५ गीतगुंजन ७:१५
१०:३० पुस्तकवाचन (अग्निपंख भाग ४२  ) ७:३०
१०:४५ स्वरांजली ७:४५
११:०० प्रसारण समाप्तीची उद्घोषणा ८:००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *