दिनांक १२ मार्च २०१७ रविवार

सकाळ सदरचे नाव संध्याकाळ
७:०० वंदे मातरम – वाहिनी गीत, मंगलध्वनी, रूपरेषा ४:००
७:०५ अभंगवाणी (तुकारामगाथा निरुपण-६४५ भाग ०८) ४:०५
७:२० कृषी संदेश ४:२०
७:२५ आरोग्यधन (तेलबियाची अॅलर्जी) ४:२५
७:३० हवामान अंदाज + बाजारभाव ४:३०
७:३५ बळीराजा तुझ्याचसाठी (आंबा फळमाशी नियंत्रण ) ४:३५
७:४५ भक्तितरंग                                            गीतगंगा ४:४५
८:१५ यशोगाथा (गुऱ्हाळ व्यवसाय श्री समीर गहाणे) ५:१५
८:३० गाणे मनातले ५:३०
९:०० तंत्र शेतीचे (उस पिक परिसंवाद – डॉ. बडगुजर भाग-०3) ६:००
९:१५ गीतगंगा                                               भक्तितरंग ६:१५
९:४५ साद प्रतिसाद (बहिणीबाई चौधरी जिवनचारित्र्य निवेदन प्रा.सौ मुंगी ) ६:४५
१०:०० किलबिल (दोन श्रीमंत ) ७:००
१०:१५ गीतगुंजन ७:१५
१०:३० पुस्तकवाचन (अग्निपंख भाग ३6) ७:३०
१०:४५ स्वरांजली ७:४५
११:०० प्रसारण समाप्तीची उद्घोषणा ८:००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *