दिनांक १२ मार्च २०१७ रविवार

सकाळ सदरचे नाव संध्याकाळ ७:०० वंदे मातरम – वाहिनी गीत, मंगलध्वनी, रूपरेषा ४:०० ७:०५ अभंगवाणी (तुकारामगाथा निरुपण-६४५ भाग ०८) ४:०५ ७:२० कृषी संदेश ४:२० ७:२५ आरोग्यधन (तेलबियाची अॅलर्जी) ४:२५ ७:३० हवामान अंदाज + बाजारभाव ४:३० ७:३५ बळीराजा तुझ्याचसाठी (आंबा फळमाशी Read more

दिनांक ११ मार्च २०१७ शनिवार

सकाळ सदरचे नाव संध्याकाळ ७:०० वंदे मातरम – वाहिनी गीत, मंगलध्वनी, रूपरेषा ४:०० ७:०५ अभंगवाणी (तुकारामगाथा निरुपण-६४५ भाग ०८) ४:०५ ७:२० कृषी संदेश ४:२० ७:२५ आरोग्यधन (पोटदुखीची कारणे) ४:२५ ७:३० हवामान अंदाज + बाजारभाव ४:३० ७:३५ बळीराजा तुझ्याचसाठी (मुक्त संचार Read more