दिनांक ११ मार्च २०१७ शनिवार

सकाळ सदरचे नाव संध्याकाळ
७:०० वंदे मातरम – वाहिनी गीत, मंगलध्वनी, रूपरेषा ४:००
७:०५ अभंगवाणी (तुकारामगाथा निरुपण-६४५ भाग ०८) ४:०५
७:२० कृषी संदेश ४:२०
७:२५ आरोग्यधन (पोटदुखीची कारणे) ४:२५
७:३० हवामान अंदाज + बाजारभाव ४:३०
७:३५ बळीराजा तुझ्याचसाठी (मुक्त संचार गोठा फायदेशीर) ४:३५
७:४५ भक्तितरंग                                            गीतगंगा ४:४५
८:१५ यशोगाथा (सचिन अभंग मुलाखत) ५:१५
८:३० गाणे मनातले ५:३०
९:०० तंत्र शेतीचे (उस पिक परिसंवाद – डॉ. बडगुजर भाग-०२) ६:००
९:१५ गीतगंगा                                               भक्तितरंग ६:१५
९:४५ साद प्रतिसाद (रमाबाई रानडे जीवनचरित्र) ६:४५
१०:०० किलबिल (शिष्टाचार) ७:००
१०:१५ गीतगुंजन ७:१५
१०:३० पुस्तकवाचन (अग्निपंख भाग ३५) ७:३०
१०:४५ स्वरांजली ७:४५
११:०० प्रसारण समाप्तीची उद्घोषणा ८:००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *